وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک روز جهانی زن

ای رهیده جان تو از ما و من
ای لطیفه ی روح اندر مرد و زن

مرد و زن چون یک شود آن یک تویی
چون که یکها محو شد آنک تویی

این من و ما بهر آن برساختی
تا تو با خود نرد خدمت باختی

تا من و توها همه یک جان شوند
عاقبت مستغرق جانان شوند

روز جهانی زن را به تمامی زنان سراسر جهان که با تحمل سختی ها و مبارزه در تمامی عرصه های زندگی در طول تاریخ بر علیه ظلم و ستمی که بر آن ها روا شده و هنوز هم در بسیاری از نقاط ادامه دارد تبریک وتهنیت عرض کرده و افتخار می کنم که در زمینه علم و معرفت در سر زمینم همواره پرچمدار بوده و هستند.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری