وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک نوروز ۱۴۰۱

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟
ساقی کجاست، گو سببِ انتظار چیست؟

هر وقتِ خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجامِ کار چیست

پیوندِ عمر بسته به موییست هوش دار
غمخوارِ خویش باش، غم روزگار چیست؟

معنیِ آبِ زندگی و روضهٔ ارم
جز طَرفِ جویبار و میِ خوشگوار چیست؟

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند
ما دل به عشوهٔ که دهیم اختیار چیست؟

راز درونِ پرده چه داند فلک، خموش
ای مدعی نزاعِ تو با پرده دار چیست؟

سهو و خطایِ بنده گَرَش اعتبار نیست
معنیِ عفو و رحمتِ آمُرزگار چیست؟

زاهد شرابِ کوثر و حافظ پیاله خواست
تا در میانه خواستهٔ کردگار چیست

فرارسیدن سال ۱۴۰۱ خورشیدی را به تمامی برگزارکنندگان جشن نوروزی به ویژه مردم ایران تبریک و شادباش عرض می‌کنم.

محمدعلی طاهری
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه

ویدیوی کامل تبریک نوروز ۱۴۰۱: