وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک نوروز ۱۴۰۰

یا مقلب القلوب و الابصار
یا محول الحول و الاحوال
یا مدبر لیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

به نام خدا

فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ و آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی و این عید سعید باستانی را به همه هموطنان عزیزوهمه آنها که عید نوروز و آغاز بهار را جشن میگیرند ،همچنین خانواده بزرگ عرفان کیهانی حلقه، تبریک عرض نموده و سالی پر از تحولات درونی معنوی را برایشان آرزومندم.
آرزو میکنم که این قرن، قرنی باشد بسوی درک بیشتر شعور حاکم بر جهان هستی، تا با رسیدن به چنین درکی، درهای هفت آسمان معرفت و آگاهی از این طریق به روی انسان گشوده شود. آنگاه از برکت چنین معرفتی الهی، با فلسفه خلقت خود آشنا شده ‌و آنچنان که شایسته مقام اوست، بشرح وظیفه خود بر روی زمین واقف و ضمن عمل به رسالت وجودی خود در راه رسیدن به مقام خلیفه الهی، در حاشیه آن بتواند صلح و وحدت را هم در این توقفگاه زمینی تجربه کند.
به امید آن روز و
با آرزوی توفیق الهی و طلب خیر
محمد علی طاهری