توضیح در مورد شرح وظیفه انجمن های عرفان کیهانی حلقه

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر احتراما پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص تشریح بیشتر شرح وظایف انجمن ها، متعاقبا توضیحات تکمیلی در این مورد به اضافه آخرین متن اساسنامه هدف و شرح وظیفه انجمن های مکتب عرفان کیهانی حلقه را به استحضار میرساند: اساسنامه انجمن های مکتب عرفان کیهانی حلقه الف) تعریف … ادامه خواندن توضیح در مورد شرح وظیفه انجمن های عرفان کیهانی حلقه