وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اسفندماه در کنار شما

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

ملت غیور و قهرمان ایران، ما در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اسفندماه در کنار شما هستیم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: ۱۲/ مارچ/۲۰۲۳ مصادف با ۲۱/اسفند/۱۴۰۱

Loading