Edit

وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

روز آشتی با طبیعت

به نام خدا

«بنیاد صلح طاهری» روز ۱۳ فروردین (سیزده بدر) را روز «آشتی با طبیعت» اعلام و بدینوسیله درخواست می‌نماید تا ضمن لذت بردن از طبیعت، نسبت به پاکسازی آن در هر کجا که هستند اقدام بفرمایند تا طبیعتی که در این ایام از خواب زمستانی بیدار می‌شود با عملکرد انسان‌های فرهیخته و با معرفت مواجه شود که مرام عوض خیر را در قبال آن به کار گرفته‌اند و همراه با سرشار شدن از لذتِ در دامن طبیعت بودن، حداقل در عوض یاری می‌کنند تا این زیبایی برای نسل‌های بعد هم حفظ شود و آیندگان از ما صرفا ویرانه‌هایی را به نام طبیعت تحویل نگیرند. صرف نظر از اینکه بی‌مهری به آن، عواقب ناخوشایندی را نیز برای انسان رقم خواهد زد.

به امید درک جمال یار
محمد علی طاهری