وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

روز جهانی کودک

به نام خدا

ضمن تبریک روز جهانی کودک، از همه محافل بین المللی در حوزه دفاع از حقوق کودکان از جمله سازمان یونیسف درخواست میشود در جهت دفاع از حقوق کودکان ایرانی که تحت هجمه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و… قرار دارند(اعم از کودکان کار، دفاع در مقابل ضرب و شتم و دستگیری بخاطر عدم اجرای سرود اجباری، نشان دادن اعتراضات خود و…)، اقدامات موثر جهانی بعمل بیاورند.

لازم به ذکر است، در بند ۴ مانیفست رنسانس ایران آزاد از آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد تحت پوشش بیمه ملی قرار میگیرند، در نتیجه کودکان نیر تا سن ۱۸ سالگی تحت آموزش های درسی، فنی و حرفه ای و مهارت، هنری، ورزشی و… قرار داشته و مجاز به کار نیستند. بنابراین موضوعیت کودکان کار بخودی خود از بین خواهد رفت. همچنین به همین دلیل حرفه ناپسند گدایی کودکان (و بزرگسالان) نیز از بین خواهد رفت.

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری

تورنتو: ۲۰/نوامبر/۲۰۲۲ مصادف با ۲۹/آبان/۱۴۰۱


In honor of the World Children’s Day, all international communities that advocate for the protection of children’s rights, including UNICEF, are requested to take effective global action to defend the rights of Iranian children who are under various political, social, and other attacks, including child laborers, and children beaten up and arrested for not performing propaganda anthem and for demonstrating their protest.

It should be noted that according to Principle-4 of the Manifesto of the Free Iran Renaissance, public insurance is an inalienable right by birth for the whole diversity of nation, as a result, children up to the age of 18 are to be educated for technical, professional, art, sport or other skills and are not allowed to work. Therefore, the matter of child labour will be nullified on its own. For the same reason, the unbecoming occupation of child beggary (and adult beggary) is also to be ended.

Mohammad Ali Taheri
Founder of Taheri Peace Organization
Founder of Erfan Halgheh

Loading