وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پرسش

در راستای استفاده بعضی دوستان از استیکرهایی با نام حلقه‌ها و … بعضی معتقدند از تعریف نظر دور شده و توجه به ظاهر معطوف می‌شود و حتی عده‌ای معتقدند بعضی از این استیکرها تشعشع منفی دارد و نباید استفاده بشود. آیا چنین مطالبی درست است؟

 این عده کسانی هستند که خواسته یا ناخواسته به نفع معاندین کار می‌کنند یعنی اجازه می‌دهند دشمنان هرچقدر می‌خواهند علیه عرفان حلقه شعار بدهند و افترا ببندند و … اما برای درون مجموعه نقش ترمز را بازی می‌کنند و احتمالا هویت‌های فیک هم دارند.
این عده باید توضیح بدهند از کجا منفی بودن استیکر را تشخیص می‌دهند؟ تاکنون چه اقدامات عملی علیه معاندین انجام داده‌اند؟ آیا دارای هویت واقعی هستند و یا فیک می‌باشند. اما در مورد این استیکرها شخصا تحقیق می‌کنم و اگر اشکالی داشته باشند اقدام و آنها را اصلاح می‌کنم.
۱۸ فروردین ۱۴۰۰

Loading