وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

امضاء پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

[wpforms_entry_total form_id="19644"]
شمارش امضا پتیشن
Taheri Peace

بدینوسیله سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌نماید تا همه آزاداندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.

سلب تابعیت، اقدامی قانونی با هدف مشروع ندانستن نظام سلطه‌گر و دیکتاتور جمهوری اسلامی می‌باشد که بیانگر قطع امید کامل از برقراری عدالت و قانون در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران است. این اقدام به معنای ترک تابعیت ایرانی نمی‌باشد. برای نشان دادن اعتراض خود به نظام بی منطق جمهوری اسلامی و پیوستن به کمپین سلب تابعیت پتیشن زیر را امضا کنید. نامه‌های امضا شده به نشانه عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. 

 

بدین وسیله سلب تابعیت و وابستگی خود را از نظام بی‌منطق و دیکتاتور جمهوری اسلامی اعلام نموده و عدم مشروعیت این نظام مستبد را در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران فریاد می‌زنم.

اسم و فامیل خود را به انگلیسی وارد کنید

Loading

دانلود پوستر و QR Code پتیشن سلب تابعیت: