وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پتیشن رسمی سازمان صلح طاهری جهت سلب تابعیت

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر
بدین وسیله پتیشن رسمی سازمان صلح طاهری جهت سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی مطابق فرم پیوست اعلام می‌گردد. در ضمن اطلاعات درخواستی که شامل نام، نام خانوادگی و ایمیل می‌باشد نزد ما محفوظ خواهد ماند و صرفا به محافل ذی ربط بین‌المللی ارایه می‌گردد. اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع عزیزان رسانیده خواهد شد.

امضاء پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

بنیان‌گذار سازمان صلح طاهری
محمدعلی طاهری
۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۶ مهر ۱۴۰۱

Loading