وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پایان نامه‌های قدیمی

آیا از این پس ‌پایان نامه ترم یک و تشعشع دفاعی سابق به معرفت پژوهان ارائه  نخواهد شد ؟
پایان نامه‌های قدیمی صادر شده معتبر هستند به جز مواردی که از هولوگرام های جعلی استفاده شده که البته برای این افراد هم پایان نامه جدید صادر می‌شود.

مربیانی هم که در حال حاضر قصد دارند برای شاگردانشان پایان نامه صادر کنند می‌توانند از هولوگرام اصل استفاده کرده و یا صدور پایان نامه را به آکادمی واگذار کنند که در این صورت علاوه بر اعتبار بیشتر، هزینه کمتری هم برایشان خواهد داشت.

Loading