وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پیام ویژه مربوط به فراخوان اعتصابات و اعتراضات ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر

[trp_language language=”fa_IR”]

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع میرساند اینجانب مثل همیشه در کنار ملت مبارز و شرافتمند ایران ایستاده ام و از مبارزات حق طلبانه آنها تا پای جان حمایت نموده و ازهیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد. همچنین ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر را هم مثل همه روزهای دیگر با شما هستم.


بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و بنیاد صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: ۴/دسامبر/۲۰۲۲ مصادف با ۱۳/۹/۱۴۰۱

[/trp_language]

Loading