وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پخش زنده وبینار انجمن‌های اروپا و ترکیه

پخش زنده وبینار انجمن‌های اروپا و ترکیه

پخش زنده وبینار انجمن‌های اروپا و ترکیه با محمدعلی طاهری از یوتیوب

روز یکشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲
۳-۶ عصر به وقت لندن (۱۰-۱۳ به وقت تورنتو)