وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک جشن نیمه شعبان

به نام خدا

 با سلام و نثار دعای خیر

میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت (عج) و رهاننده انسان از جهل، نادانی و ظلم را به عموم انسان ها تبریک عرض میکنم.

او کلید درهای هفت آسمان، یا صندوق های آگاهی های هستی را برای بشریت به ارمغان می آورد تا انسان با باز نمودن آن درها و سیر در آسمان های هفت گانه الهی، به فلسفه خلقت خود و علت حضور بر روی زمین پی برده، به قدر و منزلت خویش واقف شود. در نتیجه، دست از خودخواهی و منیت و قدرت طلبی برداشته و صلح با خدا، با هستی، با خود و دیگران را تجربه کند و به مقام «صالح» نائل شود و از این نظر صلح را بر روی زمین تجربه کند.

تنها با گذر از این مراتب است که مقام شامخ«آدم» یا «خلیفه الله» به عنوان پرتو روی او در هستی هویدا میشود که در آن صورت یگانگی آدم با هستی نیز معنا پیدا می کند(یعنی همان معنا و مقصود اینتریونیورسالیزم). آنجا که هستی، همچون لباسی فاخر و زیبنده، پیکر با عظمت آدم را پوشانیده و جلوه این عظمت را بینهایت بیشتر نموده و تجلی واحدی را از خداوند یکتا عرضه میکند تا خود به نظاره خود بنشیند و تجلی ذات بر ذات را به خود تبریک بگوید. همچنین تجلی اسماء و صفات الهی را نیز بر آدم عرضه کند تا از این طریق ساحت مقدس خود را به او ببخشد.

                                                   با آرزوی بیداری و توفیق الهی برای بشریت

                                                                   محمد علی طاهری