وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

سرکار خانم نسرین ستوده

به نام خدا

سرکار خانم نسرین ستوده

مبارز راه آزادی

زحمات و مجاهدت های شجاعانه شما برای آزادی من در خلال سالها حبس اینجانب در بازداشتگاه ۲- الف از جمله حضور مداومتان با پلاکارد جلوی زندان اوین(بدون هرگونه چشم داشتی و بدون این که حتی وکیل قانونی من باشید، بار دیگر زنده بودن ارزش اخلاقی حرفه وکالت و تقدس این حرفه در دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر را توسط وکلای آزاده ای همچون شما، به بهترین نحوی ثابت شد) و مبارزه با ظلم و ستم در راه احقاق حقوق تضییع شده من و سایر زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی، و دفاع از حقوق بشر حماسه ای فراموش نشدنی بوجود آورده است.

همچنین نگرانی های شما به هنگام ۱۷ بار اقدام به اعتصاب غذای من در بازداشتگاه ۲- الف ، مبنی بر دست کشیدن از اعتصاب غذا بمنظور جلوگیری از وارد شدن لطمه جسمی به من را کسی فراموش نخواهد کرد. اما متاسفانه امروز باز هم مطلع شدم که شما در اعتراض به بی عدالتی های موجود در ابعاد مختلف برای چندمین بار اقدام به اعتصاب غذا نموده اید که بدینوسیله عاجزانه از شما درخواست میکنم همانگونه که در آن زمان ها من نیز در مواردی به توصیه های دلسوزانه شما توجه نموده و اعتصاب غذای خود را خاتمه دادم؛ شما نیز به اعتصاب غذای خود خاتمه بدهید و خانواده و دوستان و همراهان این مسیر حق طلبانه را که به شدت نگران سلامتی شما هستند، از نگرانی برهانید.

در ضمن اطمینان خاطر داشته باشید که ندای آزادی طلبانه شما به گوش آزاداندیشان جهان رسیده است.

مجددا برای آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان های ایران به علت رفع ظلم و ستم نسبت به آنان، عدم برخورداری از شرایط بهداشتی مناسب و جلوگیری از تلفات جانی این عده و… از همه نهادهای حقوق بشری و ذیربط درخواست رسیدگی و کمک عاجل دارم.

 

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات من، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان(ساع) نامیده ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی : کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می دهد.

                  با آرزوی توفیق الهی

                   محمد علی طاهری

     

 

رونوشت:

  • کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  • عفو بین الملل
  • کمیسیون بین المللی آزادی ادیان