وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

نام بردن حلقه‌ها

آیا نام بردن حلقه‌ها (به طور مثال درخواست حلقه مثبت یک) در گروه‌های عرفانی تخلف است و نباید اسم حلقه‌ها آورده شود؟

 به نام خدا
بردن نام حلقه اصلا و به هیچ وجه ممنوع نبوده، نیست و نخواهد بود. حتما این موضوع یا ساخته ذهن اشخاص بوده و یا مغرضانه و به منظور کمرنگ کردن نام حلقه به کار گرفته شده است.
در نتیجه، برای خنثی کردن آن از این به بعد به صورت تاکیدی نام حلقه‌ها را ذکر خواهم کرد و از همه در خواست می‌کنم که از این پس نام حلقه را هم ذکر کنند.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۱ فروردین ۱۴۰۰

Loading