وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مزدوران

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خدا

احتراما به استحضار میرساند:

  1. مزدوران فضای مجازی

بدنبال وارد کردن ضربات ناکارآمد همکاران نهادهای امنیتی نفوذی در مجموعه عرفان حلقه، بازهم شاهد استخدام مزدوران حرفه ای در فضای مجازی هستیم که بمنظور سم پاشی، لجن پراکنی و تاخت و تاز به عرفان حلقه و ترور شخصیتی اینجانب از وارد کردن هرگونه تهمت و افترا و… ابا ندارند. این تلاشهای مذبوحانه از این بابت انجام میگیرد تا شاید به کمک این ایادی مزدور در فضای مجازی، ضمن ایجاد موانع بسیار بر سر راه کمال گرایانه عرفان حلقه، بلکه بتوانند بر رسوایی های دهه اخیر نهادهای امنیتی و بی عدالتی های قوه قضاییه و… نسبت به من سرپوش نهاده و کاری کنند تا این لکه ننگی که دامانشان را گرفته در جار و جنجال های تصنعی که این مزدوران بوجود می آورند، بدست فراموشی سپرده شود. در این رابطه شاهد هستیم که هر چندگاه فرد خودفروخته ای در فضای مجازی که به درست یا غلط دارای مخاطبینی در رشته های غیر مرتبط به عرفان هستند (برای مثال در مورد این مزدور مورد بحث، یک خبرنگار ورزش های سالنی می باشد)،به ناگاه اقدام به حمله به شخصیت هایی میکند که به هر دلیلی نهادهای امنیتی با آنها بواسطه دارا بودن محبوبیت های اجتماعی و… ضدیت دارد. این موضوع به هیج عنوان تصادفی نیست و درست است که این خود ترفندی برای بالا بردن تعداد فالوورهایشان می باشد. اما در اصل به زد و بندهای مزدورانه پشت صحنه این عوامل خودفروخته با موسسات امنیتی و… بستگی دارد. این افراد حتی در سطحی نیستند که خواسته باشم حتی نامی از آنها ببرم. ولیکن دفاع در مقابل این خودفروختگی ها را وظیفه خود و همه مربیان و علاقمندان عرفان حلقه میدانم (البته اگر بعضی ها نگویند ما شاهد هستیم و قضاوت نباید کرد و…) و این حق را برای خود و مجموعه عرفان حلقه محفوظ می دارم.

 با آرزوی توفیق الهی
 محمد علی طاهری