وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه – آقای محمد نوریزاد

به نام خدا

جناب آقای محمد نوری زاد برادر عزیز و ارجمند

جنابعالی یکی از کسانی بودید که در خلال ۱۷ بار اعتصاب غذای من در خلال سالها حبس در بازداشتگاه بند ۲ -الف اوین، همواره نگران سلامتی بنده بودید، اما امروز من با همه وجودم نگران سلامتی شما هستم. خواهش میکنم همانطوری که در آن زمانها اینجانب نیز در مواردی به توصیه های شما و سایر دوستان دلسوز ترتیب اثر دادم. خواهش میکنم حضرتعالی هم در این خصوص به تقاضای بنده حقیر عمل نموده و با انصراف از اعتصاب غذا، دل دوستان را شاد کنید و بدانید که پیام حق طلبانه شما به گوش آزاد اندیشان رسیده است.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری