وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مصاحبه کامل محمدعلی طاهری در برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی 2

مصاحبه کامل محمدعلی طاهری در برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی و پاسخ به نقدها

مصاحبه کامل محمدعلی طاهری در برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی:

در این برنامه محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه به پاسخ‌دهی به پرسش‌ها و نقدها می‌پردازد. شایان ذکر است که این مصاحبه زنده نبوده و حدود ۳ ماه قبل ضبط شده است.

مصاحبه کامل:

Loading