وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

میلاد یگانه منجی عالم بشریت

به نام خدا

میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت( عج) و رهاننده انسان از جهل، نادانی و ظلم را به عموم انسان ها تبریک عرض میکنم.

عصر کنونی بارزترین، شاخص ترین و سرنوشت سازترین اعصار است زیرا وقت آن است که بشر پایان نامه نهایی خود را به هستی تحویل دهد. پس نیازمند یک معلم زبده و یک استاد اعظم است و این چنین است که موضوع عهد آخر بشر و لزوم وجود منجی موعود در این عهد سرنوشت ساز مطرح می‌شود.

با آرزوی بیداری و توفیق الهی برای بشریت
محمد علی طاهری