وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مردم قهرمان خوزستان

به نام خدا

مردم قهرمان خوزستان

بدینوسیله همدردی خود را با شما مردم دردمند ابراز میکنم. دردهایی که شما و سایر مردم این مرز و بوم براثر بی لیاقتیها، بی کفایتی ها و تاراج و چپاول ایران و ایران فروشی بر پیکرتان عارض شده است. اما بدانید قانون الهی در پشت سر همه امت ها بدون هیچگونه استثنایی به کمین نشسته و با کسی مدارایی ندارد و فقط بنا به حکمت خداوند دیر و زود داشته، اما در زمان خود فرامیرسد(لکُل امه اجل فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعه و لا یستقدمون) و بدا به حال ظالمینی که زمان آنها به سررسیده باشد. اینجانب بعنوان یکی از قربانیان ظلم و ستم دست ظالمینی که پشت نقاب روحانیت پنهان شده اند، ضمن تبریک یکدلی و اتحاد شما ملت شریف، یادآور میشوم تا خود را تغییر ندهیم و یکدل و همراه تبدیل نشویم، خداوند نیز قانون رهایی از دست ظالمان و ستمگران را برایمان جاری نمیکند(ان الله لایغیر ما بقوم حتی بغیر ما بانفسهم) اما پس از آن به یک چشم بر هم زدن، قدرت های بزرگ و افسانه ای از روی زمین محو شده اند؛ قدرت هایی که هرگز جنین تصوری برای عاقبت آنها نمی شده است. پس بروید به گذشتگان نگاه کرده و عاقبت ظالمین و… را نگاه کنید(قل سیروا فی الازض فانظروا کیف کان عاقبه الذین …).

همراه شو عزیز، کین درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمیشود

هر چند درد شما مردم عزیز خوزستان، عظیم و بزرگ است و تحمل آن دشوار، اما وحدت وآگاهی این ملت بزرگ را با خود به ارمغان آورده و کلید قفل اسارت ملت را تا با گشودن این قفل، آزادی نصیب این مردم رنجدیده شده و در نتیجه، ملتی آزاد و سربلند به لطف و عنایت خداوند متعال و همت انسان های حق طلب ایران  عزیز داشته باشیم.

   با آرزوی توفیق الهی در جهت رسیدن به آزادی و آزادگی

  • بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
  • بنیاد صلح طاهری