وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مردود شناختن شایعه های بی اساس

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

هر از چند گاهی توسط عوامل امنیتی و افراد معلوم الحال، فعالیت هایی انجام و شایعاتی در مجموعه منتشر میشود که اهداف خاصی را دنبال میکنند. این ترفندها بطور عمده با هدف ایجاد کثرت و چند دستگی از یکطرف و ایجاد بهانه های امنیتی از طرف دیگر برای حمله به مجموعه می باشد. عوامل ایجاد کثرت با طرح اینکه عده ای در مجموعه کنار گذاشته شده اند و کسی آنها را به کار نگرفته و اینکه به بنده اطلاعات غلط داده میشود و بنده بر اساس این اطلاعات غلط تصمیم میگیرم و در نتیجه آنها کنار گذاشته شده اند و… تا نشر اکاذیب و شایعات دروغینی که یا داشته های عرفان حلقه را لوث کند و یا انگ هایی را به این مکتب توحیدی بچسباند تا بتوانند از طریق آن بهانه های لازم برای تکفیر این مجموعه و اقدامات به ظاهر قانونی را علیه آن سر و سامان بدهند. تا دیروز صحبت از شیطان پرستی، عدم توحید و نام نبردن از خدا، جن گیری بود و… امروز توطئه های دیگری در دست اجراست برای مثال با شایعه کردن اینکه بنده ادعای امام زمانی دارم و یارانم را انتخاب کرده ام و از این اراجیف مضحک تا با این ترفند های کثیف، گذشته از اینکه بهانه های تحریک مجامع دینی را بدست بیاورند، بلکه از طریق خاص و عام کردن افراد، قصد ایجاد کثرت و شکاف در این مجموعه را دارند که هر کسی فکر کند چرا برای چنین منظوری او انتخاب نشده است(برای اینکه اصلا یارانی در کار نیست) و…
در حالیکه ادعای امام زمانی از طرف افراد خنده دار ترین ادعایی است که فقط از دیوانگان و کسانیکه مشاعر خود را از دست داده اند، بر میاید. کسانی هم که چنین مزخرفاتی را باور کنند، قطعا از خود آن فرد مدعی، دیوانه تر و مجنون تر هستند.
بنابراین خواهشمند است از دوستان و همراهان مجموعه، ضمن هوشیاری تمام در مقابل این حقه و نیرنگ ها، بدانند کسانی که این شایعات را منتشر میکنند، از عوامل امنیتی هستند و آنها را از مجموعه طرد نمایند و به طرق لازم این دسیسه ها را خنثی سازند.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۷/مارس/۲۰۲۲ مصادف با ۱۶/ اسفند/۱۴۰۰