وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مباحث آکادمی

آیا توضیح در مورد مباحث آکادمی برای عده‌ای که همگی ثبت نام شدند در آکادمی جایز است؟ اگر یک مستر مطالب استاد را بدون این که نوشته‌ها را در گروه نشر بدهند، توضیح داده و فقط توصیف کنند، تخلف است؟

هر نوع طرح درسیِ نظام جدید در کلاس‌ها به منزله آموزش و تلفیق آن با نظام قدیم و یا برعکس تلفیق نظام قدیم با نظام جدید بوده و هر گونه مداخله مطلقا ممنوع می‌باشد.
لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده بعضا ناقص بوده و در جای خود مورد بررسی‌های دقیق‌تر قرار خواهد گرفت و نیاز به مداخله اشخاص و افراد نیست.
با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲۴ فروردین ۱۴۰۰

Loading