وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

کمک های مالی و معنوی

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله به اطلاع میرساند که اخیرا چندین گروه با هدف کمک به مجموعه عرفان کیهانی حلقه، تحت عناوین تأسیس آکادمی در تورنتو، برپایی دانشکده‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، ساخت مستندهای مختلف، تداوم فعالیت‌های تلویزیون، اپلیکیشن، وب‌سایت‌ها، تحقیقات علمی، انتشار ژورنال و… با صدور اطلاعیه هایی در خواست کمک های مالی و معنوی نموده اند که ضمن تشکر از این گروه ها، نکات زیر را به اطلاع عموم می رساند:

 – کلیه فعالیت ها بعمل آمده در مجموعه بطور عمده با درآمد آکادمی طاهری صورت گرفته و تا کنون اداره شده است.

– تا کنون عده ای اقدام به ارائه خدمت خود از طریق اعطای کمک های مالی و معنوی نموده اند که در جای خود سهمی از این فعالیت ها را بطور کلی بخود اختصاص داده اندکه بدینوسیله از همگی آنها تشکر و قدردانی میشود. در ضمن برای کلیه این افراد رسید صادر شده است(در صورتیکه کسی و یا کسانی رسید دریافت نکرده اند. با پر کردن فرم اکسل ضمیمه حتما اطلاع رسانی بفرمایند).

– قبلا طی اطلاعیه اعلام شده بود که کسی به منظور کمک به تلویزیون و یا … اقدامی نکند و کمک مالی و معنوی خود را جدا از اینکه به چه منظوری است، صرفا به بخش امور مالی و معنوی اختصاص بدهد. از اینرو از گروه ها و افراد دلسوز مجموعه مجددا خواهش میشود که از این موضوع تبعیت کرده و جز به نام امور مای و معنوی به هیچ عنوان دیگری اقدام به جمع آوری کمک های مالی و معنوی نکنند.

– عزیزان و دوستداران مکتب عرفان کیهانی حلقه میتوانند کمک های مالی و معنوی خود را به ادمین «شهریه و کمک های مالی و معنوی» با آی دی:

@Shahriyeh_Admin  

و یا مربیان معتمد اعطا نموده و یا در هر گروه به ادمین کمک های مالی و معنوی آن گروه تحویل داده و حداکثر ظرف مدت ۲ الی ۳ هفته از آکادمی طاهری رسید خود را از طریق ایمیل زیر دریافت نمایند.  

  ma.taheri.receipt@gmail.com

در ضمن در صورتیکه افراد با گذشت این مدت، رسید خود را دریافت نکرده باشند، خواهشمندم مراتب را به ادمین مربوطه با همین آدرس ایمیل فوق (با پر کردن اکسل مشخصات خود به شرح زیر) اطلاع بدهند.

دانلود اکسل امور مالی

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری

تورنتو: ۲۸/نوامبر/۲۰۲۱ مصادف با ۷/آذر/۱۴۰۰