وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

کلاب‌ هاوس‌

به اطلاع می‌رساند: کماکان عده‌ای در فضای کلاب‌ هاوس‌ها و … همچنان به دفاع‌های بد و ناکافی به نام مربیان عرفان حلقه می‌پردازند تا معاندین بتوانند با بهره‌برداری از این دفاع‌های بد، تاکتیک‌های یورش به عرفان حلقه را طراحی و به آن حمله‌ور شوند (جهت اجرای ماموریت‌های امنیتی و معاندانه خود).
بنابراین، باز هم یادآور می‌شود که از سوی مربیان عرفان حلقه کسی در این فضاها وارد مناظره، بحث و جدل نشده و همه اینها صحنه‌سازی‌های حساب‌ شده‌ای می‌باشد و کسانی که به این شعله‌ها دامن می‌زنند و کمک می‌کنند تا محافل امنیتی این گروه‌ها گرم‌تر شود، مسلما از این مجموعه نیستند.

۱۲ آبان ۱۴۰۰

Loading