وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

خودداری از تعبیر و تفسیر

در مورد مباحث عرفان حلقه به دلیل حساسیت نظری و عملی آن لازم است که افراد از تعبیر و تفسیر موضوعات آن و سلیقه‌ای عمل کردن خودداری کنند.
بنابراین، وقتی در اطلاعیه ۲۰۲۰/۰۲/۰۳ (برابر با ۱۳۹۸/۱۱/۱۴) گفته می‌شود: در روح جمعی و یا ذهن جمعی، معلوم می‌شود که هر دو یکی است. دقیقا مفهوم روشن است و در اینجا اسمی از روح جمعی جزء برده نشده و اگر لازم بود در اطلاعیه مطرح میشد.
۷ فروردین ۱۴۰۰

Loading