وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

خاتمه کنفرانس آریزونا ۲۰۲۲

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

همراه با پایان یافتن کنگره شعور ۲۰۲۲ آریزونای آمریکا و شرکت گسترده «موسسه تحقیقاتی کازمواینتل» وابسته به حوزه تحقیقات علمی «مکتب عرفان کیهان حلقه» که با ۵۵ تحقیق در ۱۳ گروه مطالعاتی در این کنگره شرکت نموده بود، بدینوسیله از همه محققین و نویسندگان مقالات، ارائه دهندگان، گروه ادیتورینگ و ترجمه و کلیه دست اندرکاران شرکت در این کنگره بویژه ارائه دهندگان شفاهی موضوع «کیهانشناسی شعوری» و «ذهن و حافظه ماده و اثبات وجود آن در آزمایشگاه» که برای اولین بار چنین موضوعاتی با این ویژگی ها مطرح میشدند و… کمال تشکر خود را به عمل آورده و صمیمانه مراتب قدردانی و سپاس خود را به این همراهان عزیز ابراز می دارم و برای همگی بهترین ها را از درگاه خداوند متعال مسئلت داشته و امید به حضور آنها در تحقیقات گسترده تر آتی در این حوزه ها را دارم. درضمن:

 • از همه متخصصین حوزه های مختلف برای شرکت در تحقیقات حوزه شعور در آزمایشگاه و تحقیقات علمی آماری و ترجمه های تخصصی علمی و مقاله نویسی، مستندسازی و… دعوت بعمل می آورد تا با ارسال رزومه خود به بخش همکاری با ما در تحقیقات این موسسه شرکت داشته باشند.

 • لیست عناوین تحقیقات صورت گرفته (۵۵ تحقیق و پژوهش) سال گذشته که به کنگره شعور آریزونای آمریکا ارائه گردیده به شرح زیر، میباشد.

کیهانشناسی شعوری

 • مستند کیهان وارونه

 • مستند سیاهچاله کیهانی

 • مستند پوسته کیهان

 • ماده و انرژی تاریک، ویسکوزیته فضا

فیزیک

 • تمایز میدان های شعوری مطابق با نظریه طاهری از سایر میدان های فیزیکی متداول: ارزیابی خواص مغناطیسی مواد

 • بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری

 • بررسی تأثیر میدان های شعوری بر رفتار نور لیزر در عبور از روزنه و مشاهده ی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

 • بررسی تأثیر میدان های شعوری بر خواص مکانیکی مواد

 • بررسی چگونگی تاثیرپذیری خواص/رفتار مواد از میدان های شعوری: تئوری وجود «کالبد ذهنی در ماده»، مبتنی بر نتایج تجربی آزمایشگاهی

مغز

 • بررسی فعالیت الکتریکی مغز حین ارتباط فرادرمانی در یک جمعیت فرادرمانگر

 • همبستگی عصبی واسطه گری ذهن در میدان شعوری فرادرمانی: ارتباط عملکردی و تحلیل گراف مقایسه ای

 • آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری

 • بررسی اثرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب

بیماری آلزایمر

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در موش های صحرایی نر ویستار

 • سرکوب پیشروی بیماری آلزایمر در مدل های in vitro و in vivo با استفاده از میدان شعوری فرادرمانی

 

سرطان

 • تأثیر میدان های شعوری طاهری بر رده سلولی گلیوما C6 موش صحرایی

 • تأثیر میدان های شعوری  بر سلولهای سرطانی کلورکتال HT29

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل T1 4 سرطان پستان موش

 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده مانی و مرگ سلول های MCF7 سرطان پستان

 • غربالگری تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تومورهای جامدT1 4 در ریزمحیط Ex vivo کنترل شده

 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر سلول های بنیادی مزانشیمی انسان

 • اثر میدان‌های شعوری بر سلول های سرطانی گلبول سفید خون

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رده سلول سرطانی پستان MDA-MB-23

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مرگ و زنده‌مانی رده سلول سرطانی کولورکتال

باکتری و قارچ

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد جمعیت باکتری

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری

 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچی

 • تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه

 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت دارویی باکتری بیماری زای انسانی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک

کووید-۱۹

 • بررسی تأثیرات میدان های شعوری بر ویروس کرونا در مقایسه با ماده ضد عفونی کننده

 • تاثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در دماهای مختلف

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن های فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی IL-1β ،IL-6 و TNF-α در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت کرونا

 • تاثیر میدان‌های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در اسیدیته های مختلف

 • مطالعه بقا و قدرت عفونت زایی ویروس کرونا روی مواد غذایی مختلف تحت تاثیر میدان های شعوری

 • تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه

 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر سویه جهش یافته ویروس کرونا

 

مواد

 • بررسی سرطان سیمان تحت میدان پیوند شعوری

 • بررسی سرطان سیمان تحت میدان شعوری H

 • اثر میدان پیوند شعوری بر رفتار و ساختار آلومینیوم سری ۱۰۰۰

 • بررسی اثر میدان پیوند شعوری بر رفتار و ساختار آلومینیوم سری ۱۰۰۰با پیش گرمایش

 • بررسی سنتز گیاهی نانو نقره تحت میدان پیوند شعوری

 • بررسی رفتار حرارتی سیلیس خالص تا هزار درجه تحت اثر میدان پیوند شعوری: مطالعه نظریه شعور طاهری

 • بررسی خردایش ذرات سیلیس تحت میدان پیوند شعوری

 • بررسی چگالی و تغییر طول مس تا دمای ۳۰۰ درجه تحت اثر میدان پیوند شعوری: مطالعه نظریه شعور طاهری

 • تغییر جرم سیمان تحت اثر میدان پیوند شعوری : مطالعه نظریه شعور طاهری

 • اثر میدان پیوند شعوری برساختار و تغییرات کریستالی مقاومت سیمان

 

ویروس ها

 • ارزیابی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد انواعی از ویروس­ها

 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر پاسخ ایمنی القا شده ناشی از واکسن غیرفعال ویروس تب برفکی در موش صحرایی و تکثیر ویروس در شرایط آزمایشگاهی

زیست تقلیدی

روانشناسی/ بیماری

 • بررسی تاثیر میدان های شعوری برکاهش اختلالات شخصیت مرزی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی در پایتخت ایران

 • مطالعه مقایسه‌ای اثربخشی میدان‌های شعوری و تئوری ذهن بر اختلال شخصیت مرزی

 

روانشناسی/ هوش

 • مقایسه ای در تعاریف هوش در روانشناسی و سایمنتولوژی

 

ادبیات و هرمنوتیک

 • وحدت وجود کلمه

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۲۴/اپریل/۲۰۲۲ مصادف با ۴/ اردبیهشت/۱۴۰۱

Loading