وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

خانم ستوده

به نام خدا

سرکار خانم نسرین ستوده

مبارز راه آزادی

 استقامت و پایداری شما در راه دفاع از حق ستودنی است. بدینوسیله ضمن تبریک بواسطه مجاهدت ها و تلاش های بی امان شما، از خداوند متعال برایتان آرزوی عمر با عزت، سلامتی و طلب خیر دارم.

–           بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری

–           بنیاد صلح طاهری