وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

کیهان شناسی شعوری در کنگره آریزونا

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر
بدینوسیله به اطلاع میرساند، کنگره کانشسنس(شعور) آریزونای آمریکا ۲۰۲۲، طی روزهای اخیر برای اولین بار در تاریخ علم در حوزه «کیهان شناسی شعوری» تحت عنوان: «Astroconciousness»
اعلام پذیرش مقاله و تحقیق نموده است، بنابراین: با توجه به اینکه مکتب عرفان کیهانی حلقه بنیانگذار«کیهان شناسی شعوری» نیز می باشد؛ برای این کنگره مقاله کامل کیهان شناسی شعوری و صدها نظریه جدید در این حوزه را به اضافه مستند های تهیه شده و در دست اقدام را ارائه خواهد نمود. از اینرو، از همه افراد در رشته های مرتبط با آسترونومی جهت عضویت در کمیته کیهان شناسی شعوری بمنظور بررسی چالش های پیش رو از این دیدگاه و انجام این رده از تحقیقات علمی دعوت بعمل می آورد.
از اینرو، متقاضیان محترم میتوانند با موسسه تحقیقاتی کازمواینتل مکاتبه و رزومه خود را ارسال نمایند. همچنین از افراد علاقمند که در کار ترجمه متون علمی و مقالات تحقیقاتی در کلیه رشته ها بویژه در مورد کیهانی شناسی سابقه فعالیت دارند، نیز دعوت بعمل می آورد تا با ارسال رزومه خود به سایت کازمواینتل، از آنها جهت همکاری دعوت بعمل بیاوریم.

آدرس ایمیل همکاری مرکز پژوهشی کازمواینتل (مخصوص افراد): collaboration@cosmointel.com
لینک فرم همکاری (مخصوص موسسات پژوهشی) سایت کازمواینتل: Cosmointel.com

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۱۵/۱۲/۲۰۲۱ مصادف با ۲۴/آذر/۱۴۰۰