وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

“کتاب “و خدا گفت

اینجانب کتاب «و خدا گفت » را هنوز چاپ نکرده‌ام و فقط مقاله آن در کتاب « چند مقاله » در دهه ۸۰ منتشر شده است.
کتابی به این نام به طور قطع جعلی می‌باشد.
لطفاً اگر هر گونه اطلاعاتی در این مورد دارید ،برایم ارسال بفرمایید.
با طلب خیر
در این خصوص گزارش های خود را به ادمین روابط عمومی ارسال بفرمایید.

Loading