Edit

وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

اطلاعیه مهم 3

بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً در خصوص عدم تعطیلی برخی کلاس های عرفان کیهانی (حلقه) در سطح کشور شایعاتی شنیده می شود؛ از اینرو، به دوستان مجموعه تأکید می شود در صورتیکه کلاس های آنها دایر است، نسبت به تعطیلی آن اقدام مقتضی را مبذول بفرمایند.

محمد علی طاهری
۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۹