وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه مهم ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

بدین وسیله اعلام می گردد سایت حاضر به همراه وبلاگ ارائه شده، تنها مرجع اطلاع رسانی برای درج سخنان بنده است و این جانب تمامی مطالبی را که به هر شکل در سایت های مختلف، با سوء استفاده از نام بنده مطرح می شود، به شدت تکذیب می کنم.

محمد علی طاهری
۹ مرداد ماه ۱۳۸۹