وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

حجت قلبی

“اطلاعیه”
به نام خدا
متأسفانه هر کس صحبتی از من به نفعش نیست، این را به حساب نفوذ اطرافیان در من گذاشته و مطرح می‌کند تا خود را پاک و مبرا نشان بدهد و وانمود کند، در حالیکه با اطمینان صددرصد اعلام می‌کنم هیچ کسی در من نفوذی نداشته و هر آنچه را که در هر زمینه‌ای مطرح کرده‌ام، قطعا نظر شخصی‌ام بوده که با اطمینان خاطر تمام و با حجت قلبی و بدون ترس و واهمه از افراد و جداشدنشان از عرفان حلقه و دشمن شدنشان و … انجام دادم و این هیچ توجیه درستی نیست که افراد خاطی برای نجات خود از اشتباهاتشان به آن متوسل می‌شوند.
بهتر است به جای این توجیهات، به فکر اصلاح خود باشند. لازم است که همه این افراد بدانند که من توکلم به خداست و نه سیاهی لشکر و تا زمانی که امر و اراده او باشد، توفیق خدمتگزاری را خواهم داشت و پس از آن هم راضی به رضای او هستم.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

Loading