وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

حمایت سازمان صلح طاهری از اخراج سفرای نظام جمهوری اسلامی

به نام خدا

بدینوسیله سازمان صلح طاهری حمایت خود را از اخراج سفرای نظام جمهوری اسلامی از کلیه کشورهایی که قصد کمک به ملت ستمدیده ایران را دارند (از جمله کشورهای اروپایی)، اعلام می نماید.

بنیان‌گذار سازمان صلح طاهری
محمدعلی طاهری
۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۷ مهر ۱۴۰۱