عرفان کیهانی حلقه محمدعلی طاهری

وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

حمایت از اعتصاب غذای وحید بهشتی مدیریت دُر تی‌وی

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله، ضمن حمایت از اقدام متهورانه اعتصاب غذای جناب آقای وحید بهشتی مدیریت محترم خبرگزاری دُّرتی وی که در راستای پشتیبانی از جنبش ملت ایران صورت گرفته، برای سلامتی جان این مبارز راه آزادی ابراز نگرانی نموده و خواستار رسیدگی محافل ذیربط بین المللی را هستم.   

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: 19/ مارچ/2023 مصادف با 28/اسفند/1401

Loading