وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

پیام تبریک 3

بسم الله الرحمن الرحیم

عید قربان، جشن بیعت کنندگان با خدا، وارستگان از بند شیطان، رهایی یافتگان از اسماعیل نفس و یابندگان مقام توحید و تسلیم ابراهیم که پا در جای پای آن نبی نهاده اند، بر همه جویندگان حقیقت و مشتاقان کمال مبارک باد.

محمد علی طاهری
۲۶ آبان ۱۳۸۹