وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

گزارش اولین تحقیق علمی داوری شده در مورد میدان های شعوری

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

احتراما گزارش اولین تحقیق علمی داوری شده توسط جامعه علمی را از طرف گروه محققین کازمواینتل تقدیم میگردد. این موفقیت را به گروه علمی و جامعه عرفان کیهانی حلقه تبریک عرض میکنم.

گزارش گروه علمی کازمواینتل:

یکی از اقداماتی که بیش از سه سال است محققان علم جدید ساینسفکت بدان مشغول هستند، تعامل مداوم با اعضای جامعه‌ی علمی، ادیتورها و داورهای ژورنال­های معتبر و جهانی، با هدف دعوت به تفکر محققانه به مفهوم و کارکرد شعور طاهری در مطالعات تجربی، ضمن ارائه مستندات و شواهد تجربی استاندارد آزمایشگاهی در حوزه­ های مختلف علوم بوده است. بدیهی است مواجهه جامعه ­ی علمی با هر مفهوم بدیع، موثر و جهان شمولی، با سختی­ها و چالش­های متعدد روبروست؛ خصوصا پذیرش تاثیرگذاری امری غیرمادی و غیرانرژیایی در سطح ماده و انرژی. زیرا علم رایج تنها بر ماده و انرژی متمرکز بوده است.  از آنجا که هدف از این اقدامات، دعوت محققان به آشنایی با تئوری میدان­های شعوری و پذیرش مبتنی بر فکت آن و همچنین استفاده از اثرات متعدد و ژرف آنها بر موضوع مطالعه است، مبرهن است که صبر و شکیبایی در عین تلاش و مداومت، جزیی از رسالت شاهدی در این امر و منبعث از آموزه ­های ارزشمند عرفان کیهانی است.

ضمن تبریک به جامعه‌ی علمی و محققان عزیز، مفتخریم اعلام کنیم، یکی از پژوهش‌های انجام شده در رابطه با اثرگذاری میدان‌های شعوری، با موفقیت، پروسه‌ی کامل داوری جامعه ­ی علمی را، در مدت زمانی در حدود سه سال، طی کرد. اولین نسخه‌ی‌ این مقاله، در سال ۲۰۲۰ در ژورنال F1000Research با عبور موفق از مرحله­ ی ادیتوریال، وارد مرحله­ ی داوری باز شد. الگوی متفاوت و شفاف این ژورنال معتبر، داوری باز و بعبارتی مشاهده­ی جزء به جزء روند داوری و سوال و جواب­های داوران و نویسنده­ ها برای همه­ ی خوانندگان است و هر مقاله بعد از تایید ادیتوریال، باید حداقل تایید دو داور معتبر و صاحب کسوت در موضوع کلی مطالعه را بدست آورد، تا در پایگاه داده‌های معتبری چون PubMed, PMC, Scopus, Embase  و غیره، ایندکس شود و بعبارتی مرحله­ی داوری را با موفقیت سپری کرده باشد. این پژوهش بعد از حدود یک سال، اولین داوری تایید شده را بدست آورد و  در تاریخ  ۷ تیر ماه ۱۴۰۲ مقارن با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ با دریافت تاییدیه ­ی نهایی از داور دوم، به عنوان اولین مقاله‌ی حوزه ­ی میدان­ های شعوری طاهری، در لیست مقالات جامعه علمی ایندکس خواهد شد.

بدیهی است، زین پس، مقالات متعدد نگارش شده در حوزه­ی تجربه و معرفی بخش­هایی از ابعاد گسترده­ی تئوری میدان‌های شعوری، که هدف تمامی آنها کمک به افزایش شناخت و ادراک جامعه­ ی بشری و رشد و تعالی انسانی، با استفاده­ از ابزار مستدل پژوهش­های علمی و تجربی است، به تدریج راه خود را به فضای انتشاراتی جامعه­ی علمی باز خواهند کرد و بدین ترتیب، برگ زرینی به تاریخ علم و شناخت بشری، افزوده خواهد شد.

جزییاتی از مقاله

 این مقاله اثر میدان شعوری فرادرمانی بر گیاه گندم تحت تنش شوری را بررسی کرده و شواهدی تجربی بر تایید مبانی نظری این تئوری، فراهم کرده است.

لینک دسترسی:

https://f1000research.com/articles/9-1089/v4

آنچه در مقدمه می‌خوانید:

“Faradarmani is one of the many Consciousness Fields (CFs) founded by Mohammad Ali Taheri in the 1980s. Consciousness, according to Taheri, is one of the three existing elements of the universe apart from matter and energy. In this perspective, these fields are the subcategories of a networked universal internet called the Cosmic Consciousness Network (CCN). By defining Consciousness as neither matter nor energy, we cannot associate a quantity to it. Since consciousness isn’t measurable, its existence can only be known through experience (Taheri, 2013). The major difference between Taheri’s theory and other theoretical concepts about consciousness is related to the practical application of CFs. They can be applied to all living and non-living creatures, including plants, animals, microorganisms, materials, etc. (Taheri et al., 2022). The influence of the CFs begins with the Connection between CCN as the Whole Consciousness of the universe and the subjects of study as a part. This Connection named “Ettesal” is established by a Faradarmangar’s mind (a certified and trained individual who has been entrusted with the CFs). The human mind has an intermediary role (Announcer) which plays a part by fleeting attention to the subject of study and then the main achievement obtained as a result of the effects of the CFs.”

“فرادرمانی یکی از انواع مختلف میدان‌های شعوری است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط محمد علی طاهری معرفی شده است. بر اساس تئوری طاهری، شعور یکی از سه عنصر سازنده‌ی عالم هستی به جز ماده و انرژی است. در این دیدگاه، این میدان‌ها زیر مجموعه‌ی شبکه اینترنت کیهانی یا شبکه‌ی شعور کیهانی (CCN) هستند. چون شعور ماهیت ماده و انرژی ندارد، نمی‌توان برای آن کمیتی قائل شد و چون غیرقابل اندازه‌گیری است، وجود آن را تنها از طریق آزمودن عملی در آزمایشگاه ها و تجربه های میدانی می‌توان تایید کرد. تفاوت عمده بین تئوری طاهری و دیگر تئوری‌ها در مورد شعور یا Consciousness به کاربرد عملیاتی آن مربوط است. این میدان‌ها می‌توانند بر موجودات زنده و غیر زنده مانند گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم‌ها، مواد و غیره اعمال شوند. اثرگذاری آنها از طریق اتصال بین شبکه شعور کیهانی به عنوان شعور کل و موضوع مورد مطالعه به عنوان شعور جزء آغاز می‌گردد این اتصال ( “Ettesal” ) توسط ذهن فرادرمانگر (فرد آموزش دیده ای که  میدان‌های شعوری به او تفویض شده است) برقرار می‌شود. ذهن انسان یا اعلام کننده‌ی اتصال نقش یک واسط را دارد که با یک توجه کوتاه و آنی به موضوع مورد مطالعه عمل کرده و دستاورد اصلی، در نتیجه اثرات میدان های شعوری حاصل می شود.”

با این مقدمه، هدف از این مطالعه ارزیابی اثر فرادرمانی به عنوان یکی از میدان‌های شعوری بر گیاه گندم تحت تنش شوری معرفی شده است. در این مقاله، برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و فیزولوژیکی در گروه‌های آزمایشی تحت تاثیر فرادرمانی با گروه کنترل مقایسه شده است. به منظور مطالعه‌ی دقیق‌تر به لینک بالا مراجعه شود.

نقطه­ی عطف بخش تئوریک این مقاله، اشاره به وجود ذهن نهادی در گیاه و انتقال اطلاعات از طریق میدان‌های شعوری است که بیش از چهار دهه‌ی قبل در مبانی نظری تئوری طاهری و در منابع عرفان کیهانی بدان اشاره شده بود. آنچه در این مقاله می‌خوانید:

Although most research on consciousness has primarily focused on humans, there have been descriptions of various levels and concepts of consciousness, particularly in non-human mammals due to their close phylogenetic relations with humans (Le Neindre et al., 2017). Moreover, it has been said that if ‘intelligence’ be defined as the ability to address problems via behavioral interactions with the environment, plants and even microorganisms can be considered as cognitive creatures that exhibit intelligent behavior (LeDoux, 2023).

For example, plants possess an information-processing capacity that permits them to control their movement in response to stimuli. They can anticipate light and dark cycle even in the absence of direct solar signals, so what makes this possible is having memory that enables them to retain information for several days (Chamovitz, 2020). On the other hand, opponents are of the opinion that there is not sufficient scientific evidence to prove plant consciousness (Mallatt et al. 2021). According to Taheri, plants possess an intrinsic mind allowing them to process the information and interact suitably with their environment to remain alive. In this study, the demonstrated enhanced resistance observed in the Faradarmani-treated samples offers that they may have received information upon being exposed to this treatment. “

“اگرچه بیشتر تحقیقات در مورد شعور عمدتا بر انسان متمرکز شده است، توضیحاتی در رابطه با سطوح مختلف شعور، به ویژه در پستانداران به علت روابط نزدیک فیلوژنتیکی با انسان، مطرح شده است. همچنین، بیان شده است که اگر مفهوم «هوش» به معنای توانایی پرداختن و حل مشکلات از طریق تعاملات رفتاری با محیط باشد، گیاهان و حتی میکروارگانیسم‌ها را می‌توان به عنوان موجودات شناختی با رفتار هوشمندانه تلقی کرد.

به عنوان مثال، گیاهان دارای ظرفیت پردازش اطلاعات هستند که به آنها امکان کنترل حرکات و پاسخ به محرک‌ها را می‌دهد. آنها قادرند سیکل روشنایی و تاریکی را حتی در غیاب سیگنال‌های مستقیم نور خورشید پیش­بینی کنند. از اینرو، آنچه که این قابلیت را فراهم کرده است، داشتن حافظه‌ای است که می‌تواند اطلاعات را برای چندین روز ذخیره کند. از سوی دیگر، مخالفانی وجود دارند که می‌گویند دلایل علمی کافی برای تایید وجود شعور در گیاهان وجود ندارد. بر اساس تئوری طاهری، گیاهان دارای ذهنی نهادی هستند که آنها را قادر می‌سازد اطلاعات را پردازش کنند و با محیط اطراف خود بطور مناسبی به جهت بقا تعامل داشته باشند. در این مطالعه، تحمل بهتر گیاهان به تنش شوری در گروه‌های تحت فرادرمانی، نشان می‌دهد که آنها تحت تاثیر این میدان شعوری، اطلاعاتی را دریافت کرده­اند. “

رفرنس شدن مقاله: لازم به ذکر است پیش از این کتاب Metabolic Engineering in Plants، منتشر شده توسط انتشارات Springer در سال ۲۰۲۲، در فصل سوم خود، به این مقاله رفرنس داده است.

Springer 2022

لینک کتاب:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7262-0_3#citeas

F1000Research

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو:۲۸/ژوئن/۲۰۲۳ مصادف با ۰۷/تیر/۱۴۰۲

Loading