وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

قطع لایه محافظ

در مورد قطع لایه محافظ فقط و فقط خود فرد متوجه می‌شود و نه فرد دیگری (چون گزارش داریم که بعضی از مربیان به شاگردان خود چنین اظهار نظر ناشیانه‌ای کرده و به شاگرد گفته‌اند لایه محافظ ندارد).
در اینصورت، شاگرد به مربی خود و یا به اینجانب از هر طریق ممکن (از جمله از طریق ادمین روابط عمومی) اطلاع می‌دهد و مجددا لایه محافظ تجدید می‌شود.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲ تیر ۱۴۰۰

Loading