وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

فرق پاکسازی چاکراها با تنظیم مبدل‌های انرژی

فرق پاکسازی چاکراها با تنظیم مبدل‌های انرژی در این است که:
۱) تنظیم با پاکسازی از اساس و از نظر معنای لغوی به طور کلی دو مقوله جداگانه هستند. در پاکسازی همانطوریکه از معنی آن بر می‌آید، منظور این است که به دنبال آن، آلودگی‌هایی برطرف شود. در حالیکه در عمل تنظیم ممکن است هیچگونه آلودگی در بین نباشد ولی سیستم‌های مختلف انرژیایی با یکدیگر هماهنگ نبوده و در عملکرد آنها اختلالاتی وجود داشته باشد که هیچ ربطی به الودگی آنها نداشته باشد.
۲) در پاکسازی مورد نظر، ممکن است موضوع موجودات غیرارگانیک هم در بین باشد. در حالیکه تنظیم ربطی به موجودات غیرارگانیک ندارد.
۳) نوع بیرون‌ریزی این دو با یکدیگر تفاوت کلی دارد و معمولا در پاکسازی بیرون‌ریزی‌ها شدیدتر و در برخی مواقع به بیرون‌ریزی نوع تشعشع دفاعی نزدیکتر است.
۲۸ مهر ۱۴۰۰

Loading