وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

فراخوان دریافت انتقاد

اطلاعیه فراخوان دریافت انتقاد، موضوعی است کلی که شرایط را برای ارائه انتقادهای احتمالی افراد مجموعه فراهم می‌کند تا از این پس همه بدانند که می‌توانند انتقادهای خودشان را اینجا به صورت علنی و سر باز ارائه بدهند و پاسخ علنی بگیرند و اگر کسی در خفا تحت عنوان اینکه انتقاد دارد، شروع به سم‌پاشی نمود، همه بدانند که او واقعا پاسخ نمی‌خواهد، بلکه می‌خواهد خرابکاری کند و ضربه بزند.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۵ خرداد ۱۴۰۰

Loading