وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

عید غدیر

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

جشن و بزرگداشت گل های سرسبد هستی را به همه آنها که این جهان را هدفمند دانسته و کسب کمال و معرفت الهی را در آن هدفی بزرگ و غایی می دانند، تبریک عرض میکنم.

به آنها که گل های سرسبد هستی را با عطر دل انگیزشان می شناسند که فضای مشمئز کننده جهالت ها، منیت ها و خود نمایی های آسمان وجودی انسان های سرگشته را عطر آگین میکنند و انگشت اشاره آنها مسیر آسمان ها یا همان صندوق های اطلاعات طبقه بندی شده عوالم را نشان میدهند تا انسان ها با اشراف به این علوم باطنی، به «وحدت هستی» پی برده و پس از آن به درک «وحدت وجود» برسند و آنگاه در «توحید ناب بی نامی غیب الغیوب» غرق شوند.

همچنین جشن ولایت و دوستی با اولیاءالهی و همه بلد راه ها، این گل های سرسبد هستی را به آنها که قدرشناس این دوستی و مودت هستند و بخوبی میدانند که همه این سفیران نور چگونه روشنایی معرفت الهی را به ظلمت شب بشریت تابانیدند و شان و کرامت انسانی را زنده کردند و مقام شامخ انسان را با ارزشمندی تمام به او یادآور شدند تا از فضیلت این قدرشناسی، قدر خویش را نیز بشناسند، تبریک عرض میکنم.

عید غدیر را  بعنوان نمونه بزرگداشتی برای چنین مناسبت بزرگی و پی بردن به چنین قدر عظیمی تبریک عرض میکنم.

 

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۱۸/جولای/۲۰۲۲ مصادف با ۲۷/تیر/۱۴۰۱

Loading