وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اتمام حجت

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خدا

احتراما به استحضار میرساند:

متاسفانه در خلال دهه گذشته سرقت و مصادره داشته های عرفان حلقه همچنان ادامه داشته است. در واقع وضعیتی را که عرفان حلقه در خلال این مدت با آن مواجه بوده، درست مانند شکاری که بر زمین افتاده و گرگ ها آنرا محاصره و بر روی آن ریخته و هر گرگی گوشه ای از بدن غرق به خون این شکار را با دندان های تیز و برنده خود گرفته و در حال دریدن تکه ای از گوشت بدن آن می باشد. عرفان حلقه نیز به همین صورت، در دهه گذشته در چنگال عده ای فرصت طلب قرار گرفت که هریک با شگرد و به نوعی، اقدام به مصادره آن از طریق تحریف، تغییر و جابجایی در تعاریف عرفان حلقه نموده اند، آن هم در انظار عمومی و با وقاحت تمام.

اما در این راستا روش های مختلقی به کار گرفته شده است :

روش مصادره مستقیم– مانند آنچه که خانم … انجام داد و از طریق انتشار خبر جعلی شهادت من و… مبادرت به مصادره کلیه داشته های عرفان حلقه و ثبت آنها به نام خود نمود و…

روش مصادره غیر مستقیم– در این شیوه مصادره که بسیار معمول می باشد، ابتدا فرد سوء استفاده گر بعنوان مربی عرفان حلقه شروع به فعالیت میکند و پس از مدتی که شناخته شد و به مدد حلقه های رحمانیت الهی کار او بالا گرفت؛ بتدریح شروع به تغییر مطالب و آموزه ها نموده و پس از مدتی تحت این عنوان که محقق و آزاد اندیش است و در بند چارچوب خاصی قرار ندارد و سرسپرده کسی نیست!!! اقدام به التقاط موضوعات و نوشتن مطالب التقاطی، ایجاد تغییرات ظاهری بمنظور رد گم کردن و جمع آوری مطالبی از ادیان و مکاتب و اشخاص و احیانا نوشتن کتابی با این مطالب گردآوری شده، اعلام موجودیتی مستقل میکند. در حالیکه اساس کار او همان حلقه ها است. بطوریکه اگر حلقه ها و اصل تعاریف عرفان حلقه از او گرفته شود، دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت. این گونه افراد، ضمن تدریس حضوری و آنلاین، مصادره عرفان حلقه را بتدریج با تغییر نامگذاری ها و… در برنامه کار خود داشته و در طی یک مدت زمانی آنرا از مسیر اصلی خود منحرف و به نفع خود مصادره کرده اند و یا در حال مصادره آن میباشند.

حلقه سوارها– عده ایی دیگر نیز پس از مربی شدن و جذب مخاطبین و از مدد و برکت حلقه های رحمانیت الهی و پس از اینکه اسمی به در کردند، به تدریح رشته دیگری را در حاشیه مربیگری عرفان حلقه مطرح میکنند که این گروه نیز به دو دسته تقسیم میشوند:

  1. گروهی که میخواهند هم عرفان حلقه را داشته باشند و هم رشته جانبی اضافه شده را که معمولا هدف این عده صرفا منافع مالی است و منظور دیگری شاید نداته باشندندارند.
  2. گروهی که عرفان حلقه را بعنوان سکوی پرتاب مورد استفاده قرار میدهند تا پس از معروف شدن و اسم در کردن در عرفان حلقه، رشته دیگر مورد نظر خود را در حاشیه آن مطرح کنند و به تدریج نام عرفان حلقه را کمرنگ کنند تا جایی که در انتها دیگر نامی ار آن باقی نماند و فقط رشته مورد نظر آنها مطرح باشد. نهایتا آنها در توضیح این پرخش خود میگویند ما محقق هستیم و تحقیقات انجام شده، ما را به اینجا هدایت کرد و…

جالب اینجاست که این عده چنین پروسه هایی را بسیار بی پروا و در انظار همگان و در فضای مجازی هم به پیش می برند. این خود نشان میدهد که این افراد هیچگونه پایبندی به اصول اخلاقی ندارند  و با این وجود میخواهند خود را بعنوان مربیان حوزه معرفت جویی معرفی کنند. در حالیکه هدف آنها فقط ثبت نام های بیشتر و کسب درآمد است نه پیشبرد اهداف معنوی و انجام تحقیقات علمی و تخصصی. تحقیقات ادعایی آنها نیز در این موارد صرفا به ایجاد یک رشته کاری مستقل برای خودشان منتهی شده است!!! و اگر از آنها پرسیده شود کدام تحقیقات علمی را انجام داده اید و یا کمک مالی کرده اید بطور مسلم هیچگونه حرکتی نکرده و هیچ حمایتی هم از این گونه موارد نداشته اند.

در اینجا در خواست میشود: این افراد از افکار منفعت طلبانه و… خود دست برداشته و به دامن معنویت حقیقی عرفان حلقه باز گردند. در غیر اینصورت مدیریت مجموعه ایجاب میکند، همانطوری که اسناد و مدارک ارائه شده در دهه ۸۰ شمسی نشان میدهد که این روزها و این انحرافات بخوبی پیش بینی شده (بویژه ریزش های زیاد سیاهی لشگرها)، بدون هیچگونه اغماضی افراد غیر متعهد را از هر دسته و رده ای (خیانتکاران، مصادره کنندگان، نفوذی ها، فرصت طلب ها، منفعت طلب ها و…) که باشند را اخراج نماید.

در ضمن به اطلاع میرساند: دوره های برگزار شده توسط این قبیل افراد از اصالت آموزه های عرفان حلقه برخوردار نبوده و مدیریت عرفان حلقه هیچگونه مسئولیتی از بابت اقدامات انحرافی آنها را عهده دار نمی باشد و به مشتاقان عرفان حلقه نیز تذکر داده میشود، مراقب باشند تا دوره های خود را با مربیان امانتدار و متعهد بگذرانند. زیرا انسان های که حتی به مربی خود هم رحم نکرده و خیانت میکنند؛ امکان ندارد که حقیقتا معرفت پژوه باشند و صرفا به دنبال تحقق اهداف خود هستند.

به امید خدا ادامه دارد.         

          با آرزوی توفیق الهی

            محمد علی طاهری