وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اتصال نیروی کیهانی و قونیه ۱

 پاسخ استاد محمدعلی طاهری به یک پرسش:

آیا اتصال نیروی کیهانی و قونیه ۱ الزاما فقط از کف دست گرفته و جذب می‌شود؟
مثلا می‌شود از قسمت سر یا معده یا هر قسمت دیگری که درد می‌کند و مشکل دارد، آن را جذب کرد؟

 در نیروی کیهانی همه بدن در معرض آن قرار می‌گیرد، اما بخاطر اینکه فرد آن را متوجه بشود، از او می‌خواهیم که از دست استفاده کند‌، درحالیکه در ارتباط قونیه، دست‌ها در هدایت جریان نقش مهمی دارند ولی از دست‌ها به همه اعضا قابل انتقال است، چه برای خود و چه برای دیگران.
۹ مرداد ۱۴۰۰

Loading