وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه

به نام خدا
با سلام و نثار دعای خیر

خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند 
ز کالاهای این آشفته بازار
محبت را گزیدند و رفتند
سه سال پیش در چنین روزی مادرم دار فانی را وداع گفت. من توکل عملی به خدا را در او یافتم و همچنین پایداری، صبر و استقامت را در او دیدم. او در حالی به دیار باقی شتافت و رحمت خاص حق مشمول حال او شد که در اعتراض به ظلم و ستم، از هیچ کوششی فرو گذار نکرد. برای مادرم و همه مادرانی که در حین مبارزه بی امان با جبهه ناحق بسوی حق شتافتند، طلب مغفرت و رحمت واسعه از درگاه خداوند متعال دارم(لازم به ذکر است که در خلال چندین سال حبس در بازداشتگاه، علیرغم درخواست های مکرر، حتی یک بار هم اجازه صحبت تلفنی با مادرم، به من داده نشد).

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری