وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه مرخصی نوریزاد

به نام خدا

جناب آقای محمد نوریزاد   

مبارز نستوه

 استقامت و پایداری شما در راه دفاع از حق ستودنی است. بدینوسیله ضمن تبریک بواسطه مجاهدت ها و تلاش های بی امان شما، از خداوند متعال برایتان آرزوی عمر با عزت و سلامتی می نمایم.

  • بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
  • بنیاد صلح طاهری