وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

ارتباط عام ۲

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

با توجه به استعلام و در خواست گسترده بسیاری از همراهان عزیز و ارجمند مجموعه در خصوص اینکه آیا میتوانند از ارتباط عامی که در جلسه گردهمایی مورخ ۲۷ مارچ اعلام شده بود و اینکه کاش آنها هم حضور داشتند و اینکه آنها هم دلشان میخواسته این ارتباط  را نیز تجربه نموده و در آن قرار بگیرند؛ از اینرو قرار شد این ارتباط را نیز همگی بعنوان “ارتباط عام ۲” بتوانند در آن قراربگیرند که بدینوسیله اعلام میشود، همه افراد حتی عزیزان خارج از مجموعه میتوانند راس ساعت ۲۳ نیز به غیر از ساعت ۲۲ که قبلا وجود داشت، در این ارتباط قرار بگیرند و به دوستان خود نیز توصیه بفرمایند. علت عدم صدور اطلاعیه در اینمورد این بود که در ابتدا فقط به استعلام کنندگان پاسخ داده شد اما به علت استقبال گسترده از تجربه این حلقه این اطلاعیه با تاخیر برای همه همراهان مجموعه و علاقمندان خارج از مجموعه صادر گردید.

با آرزوی توفیق الهی: محمد علی طاهری
تورنتو: ۴/ مارچ۲۰۲۲ مصادف با ۱۶/فروردین/۱۴۰۱