وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

ارجاع به لینک های اصلی

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله از همه دوستان و همراهان عزیز مجموعه درخواست میشود از قرار دادن اطلاعیه ها، کپی کردن فیلم ها و مستندات تولیدی مجموعه و… جدا خودداری نموده و همگان را فقط به لینک های اصلی ارجاع بدهند و با وجود سایت ها و منابع اصلی مجموعه عرفان کیهانی حلقه، اقدام به موازی کاری نکنند. لازم به ذکر است که این عمل هیچگونه توجیهی ندارد. همچنین از معرفت پژوهان مجموعه عرفان کیهانی حلقه دعوت میکنم مطالب و اطلاعیه ها را فقط از طریق سایت های رسمی و لینک های اعلام شده دنبال کنند؛ بویژه از طریق سوپراپلیکیشن مکتب عرفان کیهانی حلقه که طی روزهای آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری

تورنتو: ۲۰۲۱/نوامبر/۲۱ مصادف با ۳۰/آبان/۱۴۰۰