وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

ارجاع به کانال ها و صفحات رسمی عرفان کیهانی حلقه

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

موضوع: ارجاع به کانال ها و صفحات رسمی عرفان کیهانی حلقه

بدینوسیله مجددا به اطلاع رسانیده میشود که خواهشمند است فوروارد پیام ها از کانال تلگرامی ماطاهری نیوز انجام گرفته و از کپی کردن لینک های موجود در کانال و دانلود و کپی کردن ویدئوهای موجود در کانال تلگرامی و سایر صفحات رسمی مرکزیت اجتناب گردد. از دوستان و همراهان گرامی خواهشمند است به متخلفین و کسانیکه توجه کافی به اینگونه موارد ندارند، یادآوری نموده و تذکرات لازم را ارائه بفرمایند.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو: ۱۹/فوریه/۲۰۲۲ مصادف با ۱/دسفند/۱۴۰۰