Edit

وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

انحلال کمیته دفاع از آموزه ها

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله به اطلاع میرساند: با توجه به شفاف بودن مواضع فکری و پاسخگویی به همه سوالات وابهامات پیرامون مواضع فکری و اعتقادی مکتب عرفان کیهانی حلقه و تکراری بودن بهانه جویی های مغرضین و… همچنین عدم نیاز به ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص (زیرا کسانی که خود را به خواب زده اند، تلاش برای بیدار کردن آنها، بی فایده است و صرف انرژی در اینمورد کاملا بیهوده و اتلاف وقت می باشد)، اقدام به انحلال کمیته دفاع از آموزه ها می نماید(ضمن تشکر و قدردانی از تلاش ها و اقدامات موثر بعمل آمده توسط این کمیته).
در ضمن یادآور میشود: فعالیت های آتی مکتب عرفان کیهانی حلقه بطور عمده معطوف به تمرکز به خودسازی و خودشناسی و پرداختن افراد به دروس تئوری و عملی آموزه ها می باشد و لازم است همه همراهان عزیز به این امر مهم پرداخته و از ورود به درگیری های متفرقه که آنها را از هدف اصلی سیر و سلوک متعالی دور میکند، اکیدا بپرهیزند.
لازم به ذکر است: در سیر و سلوک متعالی مکتب عرفان کیهانی حلقه لازم است بیشترین توجه افراد به خودشناسی و خودسازی معرفت پژوهانه این مکتب بوده و از ورود به جارو جنجال های کثرت آمیز خودداری شود.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 11/نوامبر/2021 میلادی مصادف با 20/آبان/1400