وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

انحلال کمیته صیانت

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

با توجه به اینکه سوپراپلیکیشن مجموعه در حال راه اندازی می باشد که در آن در محل تعیین شده، امکان ثبت شکایات و برخی رسیدگی ها بصورت خودکار در رایانه وجود دارد، از اینرو از این پس به کمیته صیانت دیگر نیازی نخواهد بود که بدینوسیله انحلال آن اعلام میگردد. انحلال این کمیته کذب بودن شائبه اداره امور مجموعه عرفان حلقه را توسط کمیته صیانت که از طرف معاندین و مغزضین شایعه شده بود را خاتمه داده و این توطئه را نیز بی اثر میکند

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری